Inteshop
WHOMA.NET WOJCIECH HOMA
NIP: 9532643312

Stanisława Leszczyńskiego 11/40
85-137 Bydgoszcz
Polska


Adres e-mail: info@whoma.net
Numer telefonu: 509925747

Podmiot wpisany do CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ pod numerem 000752654/2014 przez MINISTER ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII.